Follow

"...chtěl zveřejnit interně vyvinutou aplikaci pro eNeschopenky jako open source, ale narazil na nemocniční právníky. Argumentovali stanoviskem, že by šlo o okrádání státu."
Řekněte mi, že mám vlčí mhu, že se mi to zdá. 🙈

lupa.cz/clanky/je-mozne-vydat-

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.