@jackc Hmmm, podle popisku to vypadá, že by to mělo být totéž, ale mají v tom grafu výrazně jiné hodnoty, než já tahám z Ministerstva zdravotnictví...???

@fuxoft @jackc jenom na první pohled: v tabulce na fuxsoft.cz je 9.4. 244 pozitivních, ale v datových souborech od ministerstva je 257.

@sesivany @jackc Takže ne všichni nakažení jsou obsaženi v "hlášení krajských hygienických stanic"?

@fuxoft @sesivany Já ty čísla neporovnával, ale dovedu si představit, že budou nějaká zařízení vyjmuta z kompetencí krajských hygien a pak by to byl neúplný soubor dat.
Z koronavirusvcr.cz zatím nemám odpověď.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.