O2 nabízí Společenstvím vlastníků, aby problémy s přechodem na televizní vysílání DVBT2 vyřešila tak, že si všechny byty v domě pořídí placenou internetovou televizi od O2. Inu, české hlavičky!
#czech

@fuxoft A když to budou chtít mít k TV, tak si budou muset koupit místo DVB-T2 set-top-boxu za litr O2TV set-top-box za 2 litry :)

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.