ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· is a user on mastodon.cloud. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· @pering910

γƒ€γƒ‘γƒ³γ‚Ίγ˜γ‚ƒγͺγ„δΊΊγ£γ¦γ©γ“θ‘Œγ‘γ°δΌšγˆγ‚‹γ‚“β€¦β€¦οΌŸ

Β· 0 Β· 0