ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· is a user on mastodon.cloud. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· @pering910

付き合ってγͺくてもいいγͺγƒΌγ¨γ‹ζ€γ†δΊΊγ„γ‚‹γ¨γƒ€γƒ‘γƒ³γ‚Ίγ½γ‹γ£γŸγ‚Š

Β· 0 Β· 0