ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· is a user on mastodon.cloud. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· @pering910

γƒ€γƒ‘γƒ³γ‚Ίγ‚¦γ‚©γƒΌγ‚«γƒΌη™–γ‚‚γ†γ²γ¨ζ³’θ΅·γ“γγ†γ‹οΌŸ

Β· 0 Β· 0