ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· is a user on mastodon.cloud. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
ζ’¨ηΎ½(γ‚Šγ‚) πŸ‡«πŸ‡· @pering910

δ»ŠεΊ¦γ“γθ¦ͺγ«δ½•θ¨€γ‚γ‚Œγ‚ˆγ†γ¨ζŠΌγ—εˆ‡γ‚‰γͺいと

Β· 0 Β· 1