هیچوقت فکر نمیکردم یه نفر mouhamad رو اینجوری بنویسه

یعنی واقعا موس و کیبوردی نداریم که همزمان روی دوتا سیستم بشه ازش استفاده کرد؟

چند ساعت نشستم هرچی به ذهنم رسیده رو سرچ کردم آخرش نتونستم به نتیجه برسم چی کادو بگیرم.

همیشه کارهای سخت رو به من می‌سپارند، واقعا انتخاب کادو خیلی سخته

@danialbehzadi تو از اینایی یهو به همه چی پشت پا میزنی

جلسه امروز خوب پیش بره، به یه سری از دوستام هدیه میدم

کر کنم دستم اشتباهی خورد یهو افتادیم وسط بهار

نباید اوضاع اینجوری بمونه، تنها کسی که از این وضعیت بیشترین آسیب رو میبینه خودمم، زیادی دست پایین رو گرفتم.

انتظار داشتم امروز روز خوبی باشه، تا فعلا که دوتا اتفاق ناراحت کننده پیش اومده

واقعا چه نیازی به دایرکت‌ادمین هست؟ جز خرابکاری و دردسر چه مزیتی داره؟

این بشر توی تمام مانیفست هایی که نوشته یه چند تا ترکیب جاسم داره. PVC درست کرده اسمش رو گذاشتم jasemjasem

یکی از دوستان از کار من راضی نیست، هر اتفاقی توی کشور میوفته تا میخوایم انتقاد کنیم میگه استعفا بده بیا بیرون

نرم‌افزار پیام‌رسان داینو، یه کارخواه XMPP با پشتیبانی از پروتکل رمزنگاری OMEMO برای میزکار #گنوم و باقی میزکارهای GTK مثل XFCE معرفی شد.
#نرم‌افزار_آزاد
dino.im/blog/2020/01/dino-0.1-

اینقدر امروز نشستم که مبل گود شده!!!

@danialbehzadi به جز اختلاس گران و بقیه کسانی که به مردم ضربه زدند

@ParhamNikdouz توضیح خاصی ندادند، منم حقیقتاً دنبالش نرفتم، از همین که بعد از دو هفته مشکلم حل شده بود خرسند بودم

همیشه پای یک فایروال در میان است

Show more
mastodon.cloud

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!