Follow

RT @peppermint245@twitter.com

ÚLTIMA HORA: Es confirma que els meus avis han viscut tres setmanes sense canviar l’hora. En declaracions de la meva àvia: “Aquí al barri la gent aplaudim a les 7 i no a les 8” i “Em pensava que havien canviat l’horari de la TV pel virus”.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.