Follow

RT @ajudem_cat@twitter.com

A través d'Ajudem.cat també pots realitzar ! 📹 Només cal realitzar aquests passos:

1⃣ Entra a ajudem.cat/trobat/crea-una-tro, omple el formulari i prem a "Crear trobada".
2⃣ Obriu l'enllaç que rebreu tots per correu electrònic. No cal instal·lar res! 🙋‍♀️

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.