Follow

RT @tic@twitter.com

1r Premi
👇
AJUDEM.CAT - La plataforma digital desenvolupada per l’equip Ajudem.cat, on els usuaris poden publicar els serveis altruistes i visualitzar la resta de serveis disponibles, promou i facilita el voluntariat entre la ciutadania.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.