Follow

RT @JordiRiba6@twitter.com

Tinc l'orgull de dir-vos que el meu fill, en @pribaqnet@twitter.com, amb 2 companys @marcceleiro@twitter.com i @WifiBlanco@twitter.com, ha guanyat el primer premi del , que ha llegit el Conseller @jordiPuignero@twitter.com, amb el projecte @ajudem_cat@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.