Follow

Kolejny dzień kolejny leak bazy torrentowej, kolejnej polskiej strony. Tym razem devil-torrents.pl :blobcatsurprised: Tym razem to nie ja, ale można pobrać tu: raidforums.com/Thread-SQL-devi w końcu zostanie tylko kilka torrentowych stron, które dbają o swoich userów. Reszta spłonie ogniem piekielnym. Hardening przez strach, to najlepszy motywator do pracy. Bezpiecznego pobierania nieleglnych materiałów! :blobfistbumpB:

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.