Follow

RT @PerBylund@twitter.com
Hjälp, hjälp, saker blir billigare över tid! Bäst att skapa mer pengar ur tomma intet. 🤔 twitter.com/fjafjan/status/109

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Generalistic and moderated instance.