Follow

tenpo ni la mi moku e linja pan mute e ko pi kasi loje e soweli sike lili

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.