Follow

Cục phát Wifi 4G Huawei E5730 chính hãng giá rẻ
Huawei E5730 là sản phẩm cục phát Wifi 4G được tìm kiếm rất nhiều tại Hico. Sản phẩm với kích thước 99.0mm×66.3mm×22.5mm nhỏ gọn trong tầm tay của bạn. E5730 Huawei là bộ phát wifi với tốc độ cực khủng, lướt web mượt mà kiêm pin sạc dự phòng lên tới 5200mAh
Xem chi tiết: cirandas.net/amegroup/c%E1%BB%

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.