Follow

معرفی
مجموعه‌ای از برنامه‌های آزاده که به شما این امکان رو میده مقالات، محتوا و صفحات وب رو تنها با یک کلیک ذخیره و سازماندهی کنید و سپس در هر زمانی که مناسب دیدید به مطالعه اون‌ها بپردازید.
ahmadhaghighi.com/blog/2020/wa

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Generalistic and moderated instance.