خانوم محترم. توییت پاک نکن :blobglare:

روز خودمو با این شروع کردم :)) و درد و غمم فراموش شد

برنامه‌هایی که‌رو گوشیم دارم:
andOTP
AnkiDroid
AntennaPod
Bitmask
Bubble
BusyBox
Checkey
ConnectBot
DAVx⁵
DNSfilter
F-Droid
Fennec (Firefox)
FTP Server
Gear Shift
Ghost Commander
GPSTest
Jami
Jitsi Meet
K-9 Mail
Kodi
Kore
M.A.L.P
Mercury-SSH
MuPDF
NewPipe
News
NextCloud +{News,Notes,Talk}
NitroShare
Notice
oandbackup
OpenKeychain
Orbot
OsmAnd +{Contour lines}
Persian Calendar
Pix-Art
QuickDic
RadioDroid
RetroArch
Riot X
Ripple
ScreenStream
Shadowsocks
Silence
Simple Scribbler
Sky Map
Slide


SuperFreezZ
Tasks
Telegram
Termux +{styling}
Tor Browser
TowerJumper
Tusky
Twidere
V2ray
Vanilla Music +{Cover Fetch, Metadata Fetch, Tag Editor}
Voice
Yaacc
و
Series Guide

I'm really happy with @lwnnet . Kudos folks, kudos.

If you're interested in #gnu #linux and technologies around freesoftware highly recommend to subscribe to @lwnnet and support them.

Are you interested in federated Stories support? #pixelfed

یعنی‌تو ماستودون خودمون می‌تونیم سنستیو کانتنت بذاریم؟

اگه جایی بودی، سمت شما بلندگو داشت، امنیت جانی داشت، تهشم ساندیس و طرف مقابلت جان بر کف بود، صداشو جیغ میزد که به صدای تو برسه یه لحظه فکر کن ببین سمت درستی وایسادی؟

RT @Nr2ohbhjsjsnsb@twitter.com

ساعت پنج صبح.. مبهوت این فیلم شدم.. -ایران امروز ما.

🐦🔗: twitter.com/Nr2ohbhjsjsnsb/sta

معرفی
مجموعه‌ای از برنامه‌های آزاده که به شما این امکان رو میده مقالات، محتوا و صفحات وب رو تنها با یک کلیک ذخیره و سازماندهی کنید و سپس در هر زمانی که مناسب دیدید به مطالعه اون‌ها بپردازید.
ahmadhaghighi.com/blog/2020/wa

Show more
mastodon.cloud

Generalistic and moderated instance.