جدا از اینکه تو انتخابات شرکت کنیم یا نه، نکته‌ای که امیدوارم همه ایرانی‌ها به بلوغش رسیده باشن یا برسند، مسئولیت‌پذیری فردی تو انتخاب هست و این در مقابل این پدیده هست که: اگر بقیه تو انتخابات شرکت می‌کنن و به فلانی رای میدن، یا انتخابات رو تحریم می‌کنند، پس من هم وسط این موج باشم که اگر اشتباه بود، مسئولیتش صرفاً با من نباشه. بلکه مسئولیت جمع باشه.

Follow

کلاً گفتن این موضوع تو شرایط فعلی شاید خیلی مناسب نباشه… با توجه به اینکه بعد از تجربیات این چند سال زندگی با ج.ا، تحریم انتخابات گزینه‌ای هست که به نظر درسته. اما می‌خوام با این دید برم جلو: من اگر امروز رای ندم، این انتخاب منه.
من خواستم که دیگه به شعور و هویت و شرافت من توهین نشه… و هر زمان هر کس دیگه‌ای گفت که چرا امروز رای ندادم، برای کارم یک دلیل درست دارم.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.