آشغال‌ترین مودم ممکن رو خریدم.
D-Link 2740U
اینطوریه که روی رزبری‌پایم وب سرور بالا آوردم. اما تو خونه نمی‌تونم با آی‌پی پابلیک بهش وصل بشم. در نتیجه: کانتکت‌های گوشیم فقط وقتی سینک میشن که بیرون از خونه باشم!

آشغالو درستش کردم!
مشکل تنظیمات روتینگ بود.
تنظیم کرده بودم اگر از wan با پورت 443 اومد، بره به سمت رزبری‌پای… که خب، lan رو براش استثنا قائل شده بود. باید می‌زدم: از هر جا که اومد، بره روی رزبری‌پای!

ولی در کل آشغاله!
یه port range forwarding درست نداره!

Follow

آه، پیداش کردم! 🤕

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.