«مدیرعامل گروه صنعتی #ایران_خودرو از تولید خودرو‌های #ارزان قیمت با عنوان #خودروی_مردمی با مشارکت صنعت خودروسازی کشور با حداقل هزینه در #طراحی خبر داد.»

* مردمی!
* حداکثر ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلو!
* استفاده از #آلیاژ‌های_خوب در آن!
* مدرن! و با طراحی روز!

کاش آدم بمیره اینا رو نبینه

Follow

@haghighi
کلاً هر جا اسم «مردم» و «مردمی» و «جوانان» و… اومد، یعنی آدما رو بیشعور فرض کردن

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.