Follow

Đại Lý KIA Hồ Chí Minh - KIA Sài Gòn - 0972.009.059

Showroom KIA Hồ Chí Minh tự hào là một trong những đại lý KIA quy mô lớn theo nhận diện toàn cầu của tập đoàn KIA Motors thuộc chuỗi hệ thống phân phối của công ty Thaco KIA toàn quốc. Đại lý KIA Hồ Chí Minh được đầu tư quy mô, trang thiết bị và nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu mua xe cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của Khách hàng đang sử dụng xe KIA.

⏩ Xem chi tiết: dailyxe.com.vn/showroom/dai-ly

#KIASaiGon#dailyxe

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.