πŸ‡¨πŸ‡΅ γƒˆγƒ©γ‚Ήγ‚― is a user on mastodon.cloud. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
πŸ‡¨πŸ‡΅ γƒˆγƒ©γ‚Ήγ‚― @Trasque

θ‰―γ„δΈŠεΈγγ‚Œγ γ‘γ§εΌ·γ„

Β· 0 Β· 0