Follow

GB là gì? MB là gì? 1GB bằng bao nhiêu MB?
GB và MB là thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dùng băn khoăn về vấn đề GB là gì? MB là gì? 1GB bằng bao nhiêu MB? Cùng Techcare tìm hiểu nhé tại
Xem thêm: techcare.vn/thu-thuat-laptop/1

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.