Follow

Windows.old là gì? Cách xóa Window old trên Windows 10/8/7
Khi máy tính được cập nhật Windows mới, Windows.old sẽ tự động sinh ra. Thư mục này khá nặng. Mời các bạn cùng Sửa laptop Đà Nẵng Techcare tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Thư mục Windows.old là gì?
Cách xóa Windows old bằng Disk Cleanup
Cách xóa Windows old, xóa thư mục windows old bằng cmd
Xem thêm: techcare.vn/thu-thuat-laptop/c

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.