Follow

3 Cách giãn dòng trong Excel cực dễ và nhanh chóng
Bạn muốn tạo bảng tính Excel nhưng các dòng to nhỏ khác nhau trông rất lộn xộn, không đều nhau. Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm khi Techcare Đà Nẵng sẽ gợi ý đến bạn 3 Cách giãn dòng trong Excel.
Cách giãn dòng trong Excel thủ công
Cách giãn dòng trong Excel theo kích thước
Cách giãn dòng trong Excel tự động
Xem thêm: techcare.vn/thu-thuat-laptop/c

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.