Er det eg som er lettrørt i dag, eller er kunnskapen om at gratisstrøymetenesta pluto.tv fører Nickelodeon der alle talar ukrainsk verdt littegrann augefukt?

Sonnet V: "The richest man on Earth is Elon Musk"

T. S. Roach, "34 Sonnets" (Soot Sprite Books, New York 2021)

Under absolutt heile togferda har dei statiske LED-tavlene på Dovrebanen utelukkande informert passasjerane om så å seie den einaste informasjonen ein bør kunne gå ut frå at alle som ser frasen veit frå før.

Ålreit, no får vi sjå kor bra vi er vortne på norsk media her i . Kan vi identifisere den norske journalisten som ser så skeptisk på nakken hans Elon Musk her?

I have kind of missed seeing all of these in all the other social media everywhere, so here's my contribution to making Moderna modern again.

Alan Moore knows the score.

Happy birthday to the magician!

mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.