La veritat és que la broma del Mastodon va tenir la seva gràcia.

@lesbianhacker hi, hello, i saw you are learning spanish.
You don't need to say "yo estoy" because "estoy" is the conjugation of I. It's like say "I'm learning I".
Correctly would be "Estoy" + verb.
Sorry for the correction, I thought you would want to know.

@Gasgerm joder i això que la majoria són Castellanoparlants, Barcelona és un ecosistema en si mateix.

@Gasgerm ahahahaha em sorprèn una mica que els de haciendo la mierda suiguin indepes.

@berlustinho el que em porta a una conclusió cruda i real que és que quan hi ha pensament hegemònic es viu més tranquil.

@Gasgerm des que es va posar en pla equidistant Güell no el vaig seguir ni a youtube, em va fer molta rabia que enmascares el no amb un jo és que penso en la gent.

Show older
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.